ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

 

Hukum-nama – 16th June 2013
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗੈ ਆਇ ॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਕਾਲੈ ਕਾ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥
ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜੋ ਚਲਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੧॥
ਮਃ ੩ ॥
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ ॥
ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥
ਸਾ ਕੁਸੁਧ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿਚਿ ਕੁਨਾਰਿ ॥੨॥
ਪਉੜੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਹਰਿ ਉਚਰਾ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ॥
ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬੈਣੀ ॥
ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ ॥
ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ ॥੨੪॥

Address :Gurudwara Shri Guru Nanak Dev Darbar
Plot No RB-5, F Block
Alpha II
Greater Noida 201308, UP, India
email: info@gsgndd.org
Location :
Click here for location map

Standard Operating Procedures

Principle Architects : S. Charanjit Singh Shah of Creative Group

Local Architects : Dezine Essentials
Area of Plot: 643 SqM
Area of Construction : 12000 Sq Ft approx.
Estimated Cost of Project: Rs 2.2 Crores
More details can be found here

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।

Important Request

Gurudwara Sahib has started operations. More Seva is required. Request to all Sangat to please do Seva and ask others to do Seva as well and seek the blessings of the Almighty Waheguru.

Sangat willing to contribute, can contact the following sevadars:

S. Avtar Singh – 9654666765
Kuldeep Singh – 9891628638
Dr Pyara Singh -9971041887
Ajit Singh – 9711054029
CJ Singh – 9871121100

  1. Website updates – Knowledge on making websites, preferably with knowledge of wordpress.
  2. Accounting : Knowledge on accounting must, ERP usage prefered.
  3. Cleaning and Upkeep of Gurudwara Sahib – Only seva bhav required.

Sangat willing to do seva in other areas may also contact by filling up the form below.

Login

The smb sales modules write essay for me for the exam 700-505 the exam 700-505 includes the borderless networks, collaborations and data center modules for the smb accounts manager roles.